Join me on my quest

SKP Friesland 2015

SKP spiegelkarper uitzet Friesland [12-12-2015]
__________________________________________________________________________________________________________________________

Afgelopen zaterdag was ik vrijwilliger bij de spiegelkarper uitzetdag van de KSN regio Fryslân en Sportvisserij Fryslan in samenwerking met de diverse Friese hengelsportverenigingen, Wetterskip Fryslân en een groot aantal particulieren die voor de faciliteiten zorgden en ruim 80 vrijwilligers.

‘Waarom wil ik hier graag bij zijn?’
Het is leuk en leerzaam om te zien hoe de verschillende provincies, federaties en verenigingen hun SKP projecten uitvoeren. Zelf woon ik in de provincie Groningen waar het uitzetbeleid maar niet van de grond lijkt te komen en vis ik veel in Amsterdam wat een waar karperwalhalla is door de strak georganiseerde SKP projecten die er sinds jaar en dag lopen. Vingerwijzen ga ik hier niet doen, een goed uitzetbeleid komt namelijk voort uit een goede langjarige samenwerkingen tussen hengelsportfederaties, KSN, waterschappen, hengelsportverenigingen, particulieren en vrijwilligers die allemaal hun steentje bijdragen en ook meebetalen aan de uitzettingen.

 

’Hoe doen onze buren in Friesland het?’
Sinds het jaar 2005 worden er spiegelkarpers uitgezet in de provincie Friesland middels SKP projecten in de Friese boezem en in afgesloten watersystemen, dit zijn spiegelkarpers van het Valkenswaard/Spijzekarpfen type. Met een tussenpoos van twee jaar (2011/2012) worden er jaarlijks kleine en grote SKP uitzettingen gedaan van tussen de 800 en 1200 exemplaren op een aantal vaste uitzetpunten, dit is o.a. afhankelijk van welke hengelsportvereningen hier aan mee willen doen en meebetalen. De financiële verdeling ligt deels bij hengelsportfederatie Friesland een deels bij de deelnemende hengelsportvereningen, daarnaast wordt er gebruik gemaakt van een aantal vrijwillige sponsors die bijvoorbeeld vrachtwagens en andere materialen ter beschikking stellen.

 

’Een uitzetdag wat komt er allemaal bij kijken?’ 
Voor een grote SKP uitzetdag als afgelopen zaterdag gaat er jaren aan overleg vooraf tussen de verschillende belanghebbenden, waarbij de KSN een grote rol speelt. Als alle belanghebbenden tot een akkoord zijn gekomen wordt een langjarig beleidsplan opgesteld, uitzetdata geprikt en een skp dagprogramma in elkaar gezet, daarna kan ‘het feest’ voor de sportvisser beginnen.
Vroeg in de morgen staan de ruim 80 vrijwilligers al klaar, enthousiaste en actieve karpervissers uit heel Friesland maar ook opvallend veel vrijwilligers uit de overige provincies. Na een inleidende briefing van Wijtze Tjoelker (Commissie SKP Friese Boezem) krijgt elke vrijwilliger een plek toebedeelt. Dit kan zijn bij: ‘wegen, fotograferen, meten, administreren, verplaatsen vanaf de vrachtwagen, verplaatsen naar de tanks, vis overscheppen, catering, vervoersbegeleiding en uitzet in de regio’, zelf ben ik vliegende keep en wissel wat af tussen het spiegels aanleveren en na registratie in de juiste uitzettanks overzetten. Elke vis wordt voorzichtig in grote waterbakken vanaf de vrachtwagen van de kweker naar de twee meetpunten gebracht die vandaag staan opgesteld. Daarna worden één voor één alle uitzetspiegels gewogen en gemeten en in de Friese SKP administratie voorzien van een nummer en uitzetlocatie, waarna de vissen overgezet worden in locatie gebonden uitzettanks. Zodra de eerste locatietanks gevuld zijn met spiegels, worden ze direct met een vrachtwagen van één van de sponsoren naar hun eindbestemming en uitzetpunt op de Frieze boezem gebracht. Hier zet de deelnemende hengelsportvereniging de spiegels uit in de door haar beheerde wateren.

 

De levering uizet locatie Wegen en fotograferen Wegen en fotograferen 2 Plankfoto Uitzet vanuit de tanks Uitzetspiegels Oege Pieters Het uitzet team uitzet uitzet spiegels Uitzet Ids

Na een gelukkig warme december ochtend met een zacht zonnetje zit het eerste deel van de registratie er op. Voor alle vrijwilligers is er een catering aanwezig met broodjes knakworst en de nodige dranken om de magen te vullen. ‘S middags vervolgen wij de werkzaamheden en wordt een volgende reeks schitterende spiegels, rijenkarpers en volschubs uit de vrachtwagen van de kweker getoverd!. Rond 15:00 uur zit de taak van ons team er op, het tweede team gaat nog even door. Ik rij mee met de vrijwilligers van hengelsport vereniging ‘Ons Genoegen’ uit Makkum, waar ik ook door uitgenodigd ben voor deze uitzetdag. Met een vrachtwagen vol geadministreerde spiegels rijden wij naar de beoogde uitzetplek en daar verdwijnen ze een voor een de diepte in om hard te groeien en ooit weer teruggemeld te worden.

Tot slot
Het was een enerverende en leuke uitzetdag waarbij ik tot veel nieuwe inzichten ben gekomen en waar veel voorwerk aan vooraf is gegaan ben ik na een uitgebreid gesprek met Wijtze achtergekomen. Ook heb ik weer een hoop nieuwe mensen leren kennen, het is absoluut de moeite waard voor elke karpervisser om een keer aan zo’n SKP dag deel te nemen!

 

meer info:
http://www.deksn.nl/de-regio-s/frysl-226-n/
http://www.hsv-makkum.nl/
http://www.sportvisserij.frl/
http://www.wetterskipfryslan.nl/
http://www.idzengahengelsport.nl/