Join me on my quest

Spiegelkarper uitzet 2016 deel II Noord Willemskanaal

Vandaag vond de 2e uitzet plaats van gezenderede en getagte spiegelkarpers op het Noord Willems Kanaal in Groningen en Drenthe, dit is tevens het 2e gedeelte van het spiegelkarper ‘proef’ uitzetproject dat twee jaar loopt en gemonitord wordt.

Nieuwe spiegels
Rond 13:00 uur in de middag verzamelden belangstellenden, de KSN, HSF en een aantal afgevaardigden van diverse organisaties zich op de dijk van het Noord Willems kanaal in Tynaarlo, om de 240 spiegelkarpers van het project te verwelkomen. Na een korte uitleg arriveerde tegen tweeën de vrachtwagen voor levend vistransport met daarin de reeds gezenderde en getagde spiegeltjes, daarna werd op deze 1e locatie een deel van de karpers uitgezet en volgde de overige uitzetlocaties op het Noord Willems Kanaal.

 

SKP-groningen-1-06022015 SKP-groningen-8-06022015 SKP-groningen-4-06022015 SKP-groningen-9-06022015 SKP-groningen-5-06022015 SKP-groningen-2-06022015 SKP-groningen-10-06022015 SKP-groningen-6-06022015 SKP-groningen-7-06022015 SKP-groningen-3-06022015

Mijn mening?
Zelf heb ik mijn bedenkingen bij dit dure en risicovolle project. De tijdsduur, de hoge kosten die in de tienduizenden euro’s lopen en een hoogst onzekere uitkomst met alle gevolgen van dien. Daarnaast is er beperkte communicatie vanaf de HSF richting de karpervissers in Groningen en Drenthe, iets waar ik al vaker mijn ongenoegen over heb geuit en dat zal ik blijven doen zolang er geen verandering in komt. Bij dure projecten als deze en uberhaupt bij elke uitzet in Groningen en Drenthe moet je alle karpervissers betrekken, tijdig op de hoogte stellen en tussentijds goed informeren over de stand van zaken, zij zijn per slot van rekening degenen die het met zijn allen betalen middels contributies aan de vispas, 3e hengel- en nachtvergunningen en overige zaken.

Het project Noord Willems kanaal
Het spiegelkarper project op het Noord Willems kanaal is een project geworden wat draait om aan een omgekeerde bewijslast te voldoen richting het waterschap, datzelfde waterschap ziet liever geen uitzettingen in de boezemwateren van Groningen en Drenthe in verband met mogelijke schade aan het ecosyteem onderwater. Daarom zwemmen er sinds vorig jaar 250 gezenderde en getagde spiegeltjes rond en daar zijn er vandaag nog eens 240 bijgekomen. Op diverse locaties in het Noord Willems kanaal en haar zijtakken als de Drentsche Aa en diverse aftakkende poldervaarten liggen ontvangstbakens die data binnenkrijgen zodra er gezenderede spiegels langs of doorheen zwemmen, zo moet het trekgedrag van de vissen gevolgd kunnen worden en vooral of ze op hun plek blijven in het Noord Willems kanaal. Dit rapport zal begin volgend jaar aan de waterschappen gepresenteerd worden. Ook kunnen sportvissers hun gevangen spiegels met een tag online melden met het liefst het gewicht lengte en een foto’s van de linkerflank erbij, zodat deze tezamen met de diverse zegentrekken op het kanaal een extra beeld geven over het trekgedrag en groei van de karpers.

Tot slot
Zoals ik al eerder aangaf heb ik een mening over dit project, maar hoop ik daarnaast van harte dat het project slaagt en er voor het eerst in zijn bestaan een volwaardig SKP project in Groningen en Drenthe kan worden opgestart. Daarom ben ik vandaag ook gaan kijken bij de uitzetting op het Noord Willems kanaal, zoals ik dat ook in andere provincies bij spiegeluitzettingen doe en dat kan ik alle karpervissers aanraden ook een keer te doen. Voor de toekomst hoop ik dat de communicatie richting de karpervissers in Groningen beter verloopt en dat er beter gekeken wordt naar het onderhoud van met name de stadswateren in de stad Groningen voor er überhaupt één karper in de stad uitgezet wordt, omdat het anders een kansloze missie wordt. Hierbij heb ik het voornamelijk over de waterdiepten, de met waterplanten dichtgegroeide vijvers en de vijvers zonder zuurstofrijke watertoevoer of fonteinen. Er zijn en waren teveel karpersterftes in de stad Groningen gerelateerd aan het wateronderhoud, hopelijk wordt dit belangrijke feit niet telkens weer vergeten.

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

4 Comments

 • Henk Mensinga schreef:

  Beste Carpcityquest, leuk dat je er vandaag er bij bent geweest. Jammer dat je mij niet hebt aangeschoten om eens met elkaar van gedachten te wisselen over de zaken die je dwars zitten. Toch wil ik hier een en ander verduidelijken. Het project is tot stand gekomen op initiatief van de KSN Noord. Doel van dit project is om in de toekomst ook uitzet mogelijk te maken in de rest van onze kanalen. Het klopt dat het een kostbaar project is. Maar het project wordt niet alleen door de sportvisserij gefinancieerd, maar ook door de deelnemende waterschappen. Soms heiligt het doel de middelen.
  De opmerking dat er niet wordt gecommuniceerd met de Karpervissers daarover het volgende. Zowel op http://www.vissen.nl, de Facebook pagina en het Regio Visblad wordt al het nieuws betreffende het project, maar ook de overige uitzettingen melding van gemaakt.

  Als laatste de uitzettingen van karpers op afgesloten wateren. De federatie laat zich hierbij adviseren door de KSN waar de diverse uitzettingen moeten plaatsvinden. Naar aanleiding van die lijst worden met de diverse overheden afstemming gezocht. Op sommige wateren zit bijvoorbeeld en zwemwaterfunctie op (Heeresmeer, Pagedal, Ruskeveen) hier mag je niet zomaar visuitzettn.

  Over de vijvers in Vinkhuizen het volgende. 2 jaar geleden is door een technisch defect van een pomp bijna het hele Karperbestand verdwenen. Zowel door bewoners en karpervissers is aangedrongen om het Karperbestand weer op het peil van voor de sterfte te brengen. Hier wordt volgende week zondag een begin mee gemaakt.
  Ik hoop je met dit relaas iets meer van je bedenkingen te hebben weggenomen en meer begrip te hebben voor de keuzes die gemaakt zijn. En natuurlijk staat het je altijd vrij om eens op het kantoor met ons van gedachten te wisselen onder het genot van een koffie.
  Met vriendelijke groet Henk Mensinga, directeur HSF Groningen Drenthe

 • Alvar schreef:

  Beste Henk,

  Vandaag leek mij niet de de juiste setting om een gesprek over deze punten aan te knopen, maar ik sla een gesprek hierover zeker niet af.
  Vanmiddag ben ik in Tynaarlo wezen kijken en heb ik gezien wat je er allemaal voor over moet hebben om een aantal karpers in openbaar water uit te zetten in Groningen/Drenthe, ik vraag mij oprecht af hoe dit mogelijk is als in praktisch alle provincies in Nederland zonder enige probleem langjarige SKP projecten lopen met medewerking van de waterschappen, hebben wij in Groningen dan een apart ecosysteem? of heeft het te maken met de de manier waarop de noodzaak van zo’n uitzet onderbouwd wordt?

  Over het punten meldingen, ik noem een melding doen niet communiceren. Ik noem communiceren: ‘op tijd’ meerdere meldingen doen, tussentijdse updates plaatsen over resultaten en bevindingen, duidelijk beeldmateriaal plaatsen enz. op zowel websites als social media. Daarnaast mag het dan wel een KSN initiatief zijn maar wordt het hoog tijd dat de HSF meer gaat doen voor de belangen van de karpervisserij, omdat dat dit binnen enkele jaren de hoofdvisserij in Nederland zal zijn dankzij een enorme populariteit onder de jeugd en dat vergt een cultuuromschakelingen, aanpassingen en veranderingen vanaf het traditionele vaste stok vissen.

  Als laatste het punt uitzet op afgesloten wateren in de stad. Vinkhuizen heeft afgelopen jaar een sterfte gehad door een technisch mankement aan een rioolklep in Padddepoel. Ook ik heb daar voor de zoveelste keer karpers staan overzetten naar ‘veilig’ water. Dit was sterfte Nr 6 in Vinkhuizen die ik heb meegemaakt in de afgelopen jaren. Daarnaast hebben we de grote sterftes in Paddepoel en Selwerd gehad, in de Wijert, de Wijert zuid en in Helpman. Stuk voor stuk vijvers waar tot op de dag van vandaag maximaal 40cm water staat als ik uitga van de meest diepe gedeelten en waar amper nog karperbestanden over zijn. Vissen overleven er tijdens strenge winters enkel nog in de duikers of eventuele betonbuizen, dat hebben de strengere winters wel bewezen je kon er over de ingevroren karpers heen schaatsen. Zulk ondiep oppervlakte water heeft als bijkomend nadeel ziektes tijdens langdurigere warmte in de zomer en dat is ook wel gebleken aan het aantal karpervirussen wat zich op vrijwel alle vijvers heeft ontpopt in de afgelopen jaren.

  Begrijp mij niet verkeerd ik wil net zo graag als de bewoners en karpervissers van alle stadswijken karperuitzettingen op de verschillende afgesloten stadswateren, maar ik kan echt niet begrijpen dat je daar ook maar een vis gaat uitzetten als het onderhoudt van de vijvers in de stad er zo slecht voor staat, da’s hetzelfde als je goudvis door de wc spoelen namelijk….

  Het kan geen kwaad je meer te laten informeren over de stand van zaken langs de waterkant, de stand van zaken die menig visser/karpervisser dagelijks aantreft en meemaakt tijdens het vissen. Daar kan je je communicatie mee verbeteren/op aanpassen en daardoor weet je precies wat er speelt op de wateren en wat voor gevoel er leeft onder de vissers.
  En natuurlijk neem ik het aanbod om hier eens over van gedachten te wisselen graag aan, face to face ergens over discussiëren werkt een stuk gemakkelijker dan via social media of websites.

  Met vriendelijke groet,
  Alvar Besemer

 • henk schreef:

  Prima idee stuur mij je 06 naar mijn mail adres, dan bel ik je maandag . En laten we niet vergeten we Willen als vissers allemaal hetzelfde. prettig weekend henk

 • Jan Bakker schreef:

  Graag zou ik deel willen nemen aan deze zitting,aangezien Alvar en ik nogal op 1 lijn zitten wat dit betreft.
  Hoemeer zielen?Ik sta open voor een goed gesprek en duidelijkheid.
  Er is van veel kanten onduidelijkheid en onvrede,tijd voor verandering of deuren te openen is nooit verkeerd.
  Graag hoor ik van jullie.

  Met vriendelijke groet,

  Jan Bakker

Geef een reactie