Karpervissen to the max

Spiegelkarper uitzet 2016 deel II Noord Willemskanaal

Vandaag vond de 2e uitzet plaats van gezenderede en getagte spiegelkarpers op het Noord Willems Kanaal in Groningen en Drenthe, dit is tevens het 2e gedeelte van het spiegelkarper ‘proef’ uitzetproject dat twee jaar loopt en gemonitord wordt.

Nieuwe spiegels
Rond 13:00 uur in de middag verzamelden belangstellenden, de KSN, HSF en een aantal afgevaardigden van diverse organisaties zich op de dijk van het Noord Willems kanaal in Tynaarlo, om de 240 spiegelkarpers van het project te verwelkomen. Na een korte uitleg arriveerde tegen tweeën de vrachtwagen voor levend vistransport met daarin de reeds gezenderde en getagde spiegeltjes, daarna werd op deze 1e locatie een deel van de karpers uitgezet en volgde de overige uitzetlocaties op het Noord Willems Kanaal.

 

SKP-groningen-1-06022015 SKP-groningen-8-06022015 SKP-groningen-4-06022015 SKP-groningen-9-06022015 SKP-groningen-5-06022015 SKP-groningen-2-06022015 SKP-groningen-10-06022015 SKP-groningen-6-06022015 SKP-groningen-7-06022015 SKP-groningen-3-06022015

Mijn mening?
Zelf heb ik mijn bedenkingen bij dit dure en risicovolle project. De tijdsduur, de hoge kosten die in de tienduizenden euro’s lopen en een hoogst onzekere uitkomst met alle gevolgen van dien. Daarnaast is er beperkte communicatie vanaf de HSF richting de karpervissers in Groningen en Drenthe, iets waar ik al vaker mijn ongenoegen over heb geuit en dat zal ik blijven doen zolang er geen verandering in komt. Bij dure projecten als deze en uberhaupt bij elke uitzet in Groningen en Drenthe moet je alle karpervissers betrekken, tijdig op de hoogte stellen en tussentijds goed informeren over de stand van zaken, zij zijn per slot van rekening degenen die het met zijn allen betalen middels contributies aan de vispas, 3e hengel- en nachtvergunningen en overige zaken.

Het project Noord Willems kanaal
Het spiegelkarper project op het Noord Willems kanaal is een project geworden wat draait om aan een omgekeerde bewijslast te voldoen richting het waterschap, datzelfde waterschap ziet liever geen uitzettingen in de boezemwateren van Groningen en Drenthe in verband met mogelijke schade aan het ecosyteem onderwater. Daarom zwemmen er sinds vorig jaar 250 gezenderde en getagde spiegeltjes rond en daar zijn er vandaag nog eens 240 bijgekomen. Op diverse locaties in het Noord Willems kanaal en haar zijtakken als de Drentsche Aa en diverse aftakkende poldervaarten liggen ontvangstbakens die data binnenkrijgen zodra er gezenderede spiegels langs of doorheen zwemmen, zo moet het trekgedrag van de vissen gevolgd kunnen worden en vooral of ze op hun plek blijven in het Noord Willems kanaal. Dit rapport zal begin volgend jaar aan de waterschappen gepresenteerd worden. Ook kunnen sportvissers hun gevangen spiegels met een tag online melden met het liefst het gewicht lengte en een foto’s van de linkerflank erbij, zodat deze tezamen met de diverse zegentrekken op het kanaal een extra beeld geven over het trekgedrag en groei van de karpers.

Tot slot
Zoals ik al eerder aangaf heb ik een mening over dit project, maar hoop ik daarnaast van harte dat het project slaagt en er voor het eerst in zijn bestaan een volwaardig SKP project in Groningen en Drenthe kan worden opgestart. Daarom ben ik vandaag ook gaan kijken bij de uitzetting op het Noord Willems kanaal, zoals ik dat ook in andere provincies bij spiegeluitzettingen doe en dat kan ik alle karpervissers aanraden ook een keer te doen. Voor de toekomst hoop ik dat de communicatie richting de karpervissers in Groningen beter verloopt en dat er beter gekeken wordt naar het onderhoud van met name de stadswateren in de stad Groningen voor er überhaupt één karper in de stad uitgezet wordt, omdat het anders een kansloze missie wordt. Hierbij heb ik het voornamelijk over de waterdiepten, de met waterplanten dichtgegroeide vijvers en de vijvers zonder zuurstofrijke watertoevoer of fonteinen. Er zijn en waren teveel karpersterftes in de stad Groningen gerelateerd aan het wateronderhoud, hopelijk wordt dit belangrijke feit niet telkens weer vergeten.

 

 

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,